Oudervereniging

De Jozefschool heeft een actieve oudervereniging, die zich ten doel stelt de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Dit proberen we te bereiken door samen met de leerkrachten activiteiten te organiseren die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen zeer veel plezier aan beleven. Dit zijn feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, paasontbijt op witte donderdag, sportdag, schoolfeest aan het eind van het schooljaar en het afscheidsfeest van groep 8. 

De oudervereniging bestaat uit een dagelijks bestuur, leden die belast zijn met specifieke taken en algemene leden. Er wordt ongeveer acht keer per jaar vergaderd. Een vertegenwoordiger vanuit het team leerkrachten bezoekt deze vergaderingen om een directe lijn te houden. ​Als u ouder/verzorger bent van een leerling van onze school, dan kunt u zich verkiesbaar stellen als lid van het bestuur van de oudervereniging. Een bestuurslid heeft zitting voor een periode van minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar.​

De oudervereniging vraagt een ouderbijdrage, hier worden de versnaperingen en overige bijkomende kosten van de feestelijke activiteiten betaald. Voor een kind dat niet het hele schooljaar op onze school zit wordt de hoogte van de contributie aangepast.​

U kunt in contact komen met de oudervereniging via: ov@jozefndb.nl 

Contactgegevens:

Voorzitter: Sandy Versteeg

Secretaris: Sascha Karlas

Penningmeester: Jacqueline Mulders​ ov@jozefndb.nl 
Raborekeningnr.  NL30RABO0142685739 ten name van Oudervereniging Jozefschool

Klussengroep

Gerrit Jan Ruiter: gjruiter@hetnet.nl
Ed van Ruitenbeek