Aandacht voor gezondheid en beweging op de Jozefschool

What really matters

​​​​​​​Vraag aan mensen wat er echt toe doet en het antwoord is vaak een cliché: 'Gezondheid'

Zo denken wij er ook over op de Jozefschool. Wij vinden gezondheid de basisvoorwaarde voor een goede ontwikkeling. Daarom maken wij daarvan ons speerpunt. "Gezondheid in lichaam en geest" .

Op de Jozefschool benaderen we drie aspecten van gezondheid.

1. Gezond in beweging

2. Gezond in voeding

3. Gezond in geest.

 

Hoe vertalen we dat naar onze dagelijkse onderwijspraktijk?

Gezond in beweging

Elke week krijgen alle kinderen twee keer in de week gymles. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen gym van een vakdocent bewegingsonderwijs. Op school hebben we voor de kleinsten een eigen gymzaal. Vanaf groep 3 gaan de kinderen ook naar sporthal 'De Blijk'.

Naast de gymlessen spelen we iedere dag buiten op ons uitdagend en bewegingsstimulerende schoolplein. Diverse sportvelden zijn er op ons schoolplein te gebruiken. We hebben een Freeplayerveld waarop gebasketbald, gevolleybald, getennist en getrefbald kan worden. Ook hebben we een kunstgrasveld om te voetballen, een courtveld voor welke sport dan ook en een atletiekbaan. Daarnaast hebben we nog duikelrekken, tafeltennistafels, klimtoestellen en veel materialen om het bewegen te stimuleren, zoals waveboards en ropes voor ropeskipping.

Elk jaar hebben we een schoolbrede sportdag en de Koningsspelen, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en spel (boven prestatie). Ook doen we mee met diverse sportieve activiteiten zoals schoolvoetbal, schoolhandbal, schoolvolleybal en schoolschaatsen.

Om al deze sportieve activiteiten in goede banen te leiden hebben we een bewegingscoördinator (Anke). Zij initieert, coördineert en is medeverantwoordelijk voor het schoolbeleid rond dit thema. Daarnaast is zij motorisch remedial teacher (MRT-er) waardoor zij een kritische kijk op de kinderen heeft qua motorische ontwikkeling. Wij zijn van mening dat de motorische ontwikkeling een belangrijke factor is in de gehele ontwikkeling van een kind.

Gezond in voeding 

Gezond in voeding is een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Op school hebben wij een beperkte invloed om de voeding van kinderen. Wel proberen wij de gezonde voeding op school te stimuleren. Dit doen wij door in verschillende lessen te praten over gezonde voeding. Tijdens het 10 uurtje en de lunch eten de leerkrachten samen met de kinderen. Uiteraard hebben de leerkrachten een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond eten.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl

Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en HealthyQ.

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn ook buiten dit Schoolfruit- en groenteprogramma onze vaste 'gruitdagen'. Op deze dagen vragen wij de kinderen als 10 uurtje een stukje groente of fruit mee te nemen. Omdat alle kinderen groente of fruit eten ervaren we een positieve stimulans tot eten van groente en fruit. We merken hierdoor ook verschil op de dagen dat groente of fruit niet 'verplicht' is.

Meer over schoolfruit op de Jozefschool: Officiële website EU-Schoolfruitprogramma

Gezond in geest

Als laatste genoemd, maar misschien wel de belangrijkste vinden wij gezond in geest. Op school moet een goede balans zijn tussen cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling), zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) en creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek). Wij werken op school met het International Primary Curriculum (IPC). Een internationaal curriculum wat holistisch diverse thema's aanbiedt. De ontwikkeling van kinderen wordt op een andere manier aangesproken dan bij cognitieve vakken, waardoor kinderen op een andere manier hun talenten kunnen tonen. Voor meer informatie over IPC verwijs ik u graag naar de pagina hierover op onze website.

Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Wanneer een kind zich lekker voelt, zal het beter kunnen presteren. Een veilig leerklimaat proberen wij te bieden door naar de onderwijsbehoefte van onze kinderen te kijken. Wij werken volgens de visie van Handelings gericht werken (HGW). Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

Een veilig schoolklimaat proberen wij te bieden doo​r de sfeer op school goed te hebben en houden. Dit is een continue proces, wat bij ons in de basis goed gefundeerd zit. De kinderen kennen elkaar en willen elkaar helpen. Vanuit de Kanjertraining bieden we de kinderen lessen waardoor ze leren te kijken naar gedrag van zichzelf en anderen. Hoe ga je daar mee om. ​Het is mooi om te ervaren dat kinderen er voor elkaar zijn.​​

 

Dit is waar het op de Jozefschool echt toe doet!