De Jozefschool maakt veel gebruik van ICT; er zijn computers, digiborden en iPads beschikbaar. Leren programmeren is jaarlijks voor enkele leerlingen mogelijk.

ICT

ipadluke.jpgICT zetten wij zoveel mogelijk geïntegreerd in binnen ons onderwijsprogramma. Elk groepslokaal beschikt over een modern digitaal schoolbord. Daarnaast zijn er leerlingcomputers, chromebooks en iPads in de groep en in de hal. We werken met methodishe (webbased) software en adaptieve aanvullende programma's. In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen voor de vakken rekenen en spelling met Gynzy, een digitale verwerkingsmethode. ​Een van de leerkrachten heeft de taak van ICT-coördinator. ​Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Kijk hier naar alle mogelijkheden van het IT-Lab van Alberdingk Thijm Scholen of kijk op: itlab.atscholen.nl