Spelling oefenen

                                                    

   
                                         Een linkje naar de regelkaart met afspraken:overzichtskaart_groep_4 Spelling de regelkaart.pdf


                                          De categoriekaart welke de kinderen in groep 4 aangeboden krijgen:
                  groep_4_Staal_Spelling_categoriekaart.jpg
 1. Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Speciaal hakwoord: er mag geen "u" tussen.
 2. Zingwoord: Net als bij ding dong.
 3. Luchtwoord: Korte klank + cht met de ch van lucht behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
 4. Plankwoord: Daar mag geen g tussen.
 5. Eer-oor-eur woord: eer-woord, ik schrijf ee; oor-woord, ik schrijf oo; eur-woord, ik schrijf eu; eel-woord, ik schrijf ee.
 6. Aai-ooi-oei woord: Ik hoor de j, maar ik schrijf de i.
 7. Eeuw-ieuw woord: Ik denk aan de u.
 8. Langermaakwoord: Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven. Langermaakwoord (2): Eind-b rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik een b moet schrijven.
 9. Voorvoegsel: Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
 10. Klankgroepenwoord: Klankgroep is… Laatste klank is …Dat is een 2-tekenklank of medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.  Dat is een korte klank, dan schrijf ik de … dubbel. Dat is een lange klank, dan gum ik een stukje van de … weg.
 11. Verkleinwoord: Grondwoord is … Dat is een … woord. Dan –je, -tje, -pje erachter. Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
 12. Achtervoegsel –ig: Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik schrijf lijk.

                                                                             De klankgroepenkaart​.
                      Druk op het volgende linkje en het klankgroepenwoord (categorie 10) wordt​ uitgelegd:                                                                                          ​       https://www.youtube.com/watch?v=hdSCtUG9irg
                              Staal open en gesloten lettergreep.jpg


                       Hieronder vindt u 2 handige linkjes om de de ei en de au woordjes met uw kind te oefenen. 

                             ei plaat Staal.jpg
                                  Door op volgend linkje te drukken komt u bij de "ei-rap":  ei-rap met tekst​ 
                                                                  ​
                            au plaat Staal.jpg​​
                                  Door op volgend linkje te drukken komt u bij de "au-rap" au-rap met tekst

​​